Обдаровані учні

Центр роботи з обдарованими учнями

children's center

Загальні протоколи І етапу конкурсу-захисту МАН у 2018-2019 н.р.

Відділення/ Секції

Математики

1. Математика

2. Прикладна математика

3. Математичне моделювання

Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки. Мікроекономіка та макроекономіка. Фінанси, грошовий обіг і кредит.

Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

2. Експериментальна фізика

3. Астрономія та астрофізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Комп’ютерних наук

1. Комп’ютерні системи та мережі

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

3. Технології програмування

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

5. Internet-технології та WEB дизайн

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Історії

1. Історія України

2. Археологія

3. Історичне краєзнавство

4. Етнологія

5. Всесвітня історія

Філософії та суспільствознавства

1. Філософія

2. Соціологія

3. Педагогіка

4. Правознавство

5. Теологія, релігієзнавство та історія релігії

6. Журналістика

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

2. Літературна творчість

3. Фольклористика

4. Мистецтвознавство

5. Зарубіжна література

Мовознавства

1. Українська мова

2. Англійська мова

3. Французька мова

4. Німецька мова

Хімії та біології

1. Біологія  людини

2. Психологія

3. Хімія

4. Загальна біологія

5. Медицина

6. Зоологія, ботаніка

7. Валеологія

Екології та аграрних наук

1. Екологія

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

3. Агрономія

4. Ветеринарія та зоотехнія

5. Лісознавство

6. Селекція та генетика

Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні  технології

2. Електроніка та приладобудування

3. Матеріалознавство

4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніки

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Наук про Землю

1. Географія та ландшафтознавство

2. Геологія, геохімія та мінералогія

3. Кліматологія та метеорологія

4. Гідрологія